JA Europe Enterprise Challenge 2015

Na začiatku júla sme reprezentovali Slovensko s našim projektom Spine Hero na európskom finále súťaže Junior Achievement Skvelí mladí podnikatelia v hlavnom meste Portugalska, Lisabone. V súťaži bolo celkovo 22 tímov zo 17 krajín Európy.

SH

JA EEC 2015

Súťaž je určená študentom, ktorí majú ambície založiť si svoj start-up a stať sa podnikateľmi. Hlavná porota bola zložená predovšetkým s manažérov a investorov z veľkých korporácií ako Accenture, Visa alebo NN.

Súťaž pozostávala z 3 častí - rozhovor s porotou, prezentácia verejnosti formou stánkov a prezentácia na pódiu. Porota vyberala jedného celkového víťaza. Jednotlivé firmy podporujúce túto súťaž naviac vyberali 4 víťazov podľa určitých kritérií:

  • Cisco - Technopreneuership Award - dôraz na tech inováciu
  • Huyndai - Brilliant Young Enterpreneurs - dôraz na biznis potenciál a biznis plán
  • NN - Award for Care & Impact
  • Visa - Award for Everywhere Commerce</b>

motivation letter

Elevator pitch

Táto časť mala veľmi jednoduché pravidlá - elevator pitch pre porotu (potenciálnych investorov), v ktorom sme museli zhrnúť celý náš biznis plán v dvoch minútach.

Snažili sme sa teda zahrnúť do elevator pitch všetko podstatné - aká je motivácia a problém, naše riešenie a jeho pridaná hodnota, aká je na trhu konkurencia, prečo sme jedinečný, veľkosť trhu, biznis model, aktuálny stav produktu, tímové úlohy a naše požiadavky. Úlohou bolo zaujať a v nasledujúcich 10 minútach odpovedať na otázky porotcov a presvedčiť ich, prečo práve náš biznis je hodný investície.

Bolo to všetko bleskovo rýchle a otázky boli zákerné - chceli konkrétne premyslený biznis plán a v našom prípade kompletné riešenie problému zlého sedenia pre firmy.

Prezentácia formou stánkov

Táto časť súťaže bola skvelým zážitkom, pretože sme prezentovali pred stánkami na námestí na hlavnej ulici Avenida da Liberdade. Už od rána bolo námestie plné ľudí - porotcov, pozvaných hostí či náhodných okoloidúcich. Počas týchto štyroch hodín sme sa ani raz nezastavili, neustále bol niekto pri nás, pýtal sa a skúšal pri našej appke sedieť správne.

shirts Zaujali sme aj našimi polokošelami…

Stage prezentácia

Súťažnú časť tohto skvelého podujatia sme ukončili prezentáciami všetkých tímov na pódiu v Cinema Sao Jorge. Opäť bol čas obmedzený na 4 minúty počas ktorých bolo našou úlohou zaujať a presvedčiť porotu, ale aj divákov, že náš biznis má potenciál. Keďže nebol priestor na otázky tak sme sa snažili podať prezentáciu jasne a s dôrazom na myšlienku nášho projektu.

stage Na obrovskom stage s ešte väčším hashtagom #jaEEC15

participantsOnStage Všetci účastníci.

Niečo viac

#jaEEC15 hashtag story
Lisabon

Written on September 15, 2015